Poiana Lacului

| HOME | E-MAIL | CONTACT | HARTA SITE |

Romania

Bine ati venit la Poiana Lacului


Uniunea Europeana

Astazi este:

CSS Sprite Buttons Css3Menu.com


AVIZIER ELECTRONIC

ANUNT ANGAJARE- data publicare: 10.12.2018
Anunt nr.10251/05.12..2018 - Anunt privind angajare muncitor necalificat (intretinere baza Sportiva)

ANUNT AGENTIA NATIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI- data publicare: 22.06.2018
Anunt nr.2953/22.06.2018 - Anunt public privind decizia etapei de incadrare a acordului de mediu, pentru proiectul "Renovare - extindere si construire salon de evenimente"

REZULTATELE FINALE LA CONCURSUL PRIVIND OCUPAREA UNOR FUNCŢII PUBLICE VACANTE DIN APARATUL PROPRIU - data publicare: 27.12.2017
PROCES VERBAL NR. 12415/27.12.2017 - privind afişarea rezultatului probei scrise pentru concursul din data de 22.12.2107 - Compartiment Stare Civilă

PROCES VERBAL NR. 12416/27.12.2017 - privind afişarea rezultatului probei scrise pentru concursul din data de 22.12.2107 - Compartiment Financiar

REZULTATELE PROBELOR SCRISE LA CONCURSUL PRIVIND OCUPAREA UNOR FUNCŢII PUBLICE VACANTE DIN APARATUL PROPRIU - data publicare: 22.12.2017
PROCES VERBAL NR. 12387/22.12.2017 - privind afişarea rezultatului probei scrise pentru concursul din data de 22.12.2107 - Compartiment Stare Civilă

PROCES VERBAL NR. 12386/22.12.2017 - privind afişarea rezultatului probei scrise pentru concursul din data de 22.12.2107 - Compartiment Financiar

REZULTATELE SELECŢIEI DOSARELOR DE CONCURS PRIVIND OCUPAREA UNOR FUNCŢII PUBLICE VACANTE DIN APARATUL PROPRIU - data publicare: 18.12.2017
PROCES VERBAL NR. 12195/18.12.2017 - privind afişarea rezultatului selecţiei dosarelor pentru concursul din data de 22.12.2107 - Compartiment Stare Civilă

PROCES VERBAL NR. 12197/18.12.2017 - privind afişarea rezultatului selecţiei dosarelor pentru concursul din data de 22.12.2107 - Compartiment Financiar

CONCURS OCUPARE FUNCŢIE PUBLICĂ COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABILITATE - data publicare: 24.11.2017 Primaria Comunei Poiana Lacului organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de consilier, clasa I, grad superior - compartiment Financiar-Contabilitate şi consilier, clasa I, grad superior - compartiment Financiar-Contabilitate.

CLICK AICI PENTRU VIZUALIZARE ANUNŢ NR. 11133/17.11.2017
CLICK AICI PENTRU VIZUALIZARE FIŞELE POSTURILOR

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute de art.49, alin.(1) din HG nr. 611/2008 cu modificările şi completările ulterioare prin HG nr. 761/2017 - pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici. Acestea se vor depune la sediul instituţiei.

CONCURS OCUPARE FUNCŢIE PUBLICĂ COMPARTIMENT STARE CIVILĂ- data publicare: 24.11.2017 Primaria Comunei Poiana Lacului organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacantă de consilier din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Poiana Lacului, clasa I, grad profesional debutant - compartiment Stare Civilă.

CLICK AICI PENTRU VIZUALIZARE ANUNŢ NR. 11132/17.11.2017
CLICK AICI PENTRU VIZUALIZARE FIŞA POSTULUI

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute de art.49, alin.(1) din HG nr. 611/2008 cu modificările şi completările ulterioare prin HG nr. 761/2017 - pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici. Acestea se vor depune la sediul instituţiei.

INFORMARI PUBLICE PRIVIND SPONSORIZARE REABILITARE PARC DUMBRAVA- data publicare: 15.11.2016 Pentru reabilitare parc Dumbrava situat in centrul comunei Poiana Lacului, s-a acordat din partea societatii OMV PETROM SA sponsorizare in valoare de 67.500 LEI conform contract nr. DA45/25.07.2016.
CLICK AICI PENTRU CONSULTARE CONTRACT DE SPONSORIZARE NR. DA45/25.07.2016

INFORMARI PUBLICE PRIVIND ACTIVITATILE DE PREGATIRE A SEZONULUI RECE - data publicare: 15.11.2016 Pentru buna desfasurare a activitatilor specifice sezonului rece 2016-2017, in vederea asigurarii conditiilor de desfasurare normala a activitatilor economice si sociale in sezonul de iarna, la nivelul Comunei Poiana Lacului, a fost incheiat contractul de prestari servicii nr. 73/27.11.2012 prelungit prin act aditional pana la data de 01.12.2017.
CLICK AICI PENTRU CONSULTARE CONTRACT NR. 73/27.11.2012, ACT ADITIONAL

INFORMARI PUBLICE PRIVIND FINANŢAREA NERAMBURSABILĂ - data publicare: 11.11.2016 În perioada 2017-2019 vor fi asfaltate urmatoarele drumuri şi uliţe comunale, conform CONTRACTULUI DE FINANŢARE NR. 683/26.10.2016 încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale şi UAT Poiana Lacului:
 • Uliţa Cătunaşi (la Durlaci) L=459m
 • Uliţa Cătunaşi (Moţoi-Mincu) L=565m
 • Uliţa Dealul Oraşului (la Marineşti) L=159m
 • Uliţa Dealul Oraşului (la Gogoşari) L=331m
 • Uliţa Dealul Viilor (la Măican) L=369m
 • Uliţa Dealul Viilor (Pârciu) L=588m
 • Uliţa Samara (spre Rogozea) L=165m
 • Uliţa Dinculeşti (la Cimitir) L=466m
 • Uliţa Dinculeşti (la Mincu) L=197m
 • DC 161 Catunaşi (de la Moara la Diaconu) L=427m
 • Uliţa Negoieşti (la Badiceanu) L=379m
 • Uliţa Negoieşti (la Cimpoaca) L=270m
 • Uliţa Poiana Lacului (Negrea la Diaconu Marinel) L=83m
 • Uliţa Poiana Lacului (Negrea la Moara) L=150
 • Uliţa Poiana Lacului (Negrea la Mihai Gheorghe) L=125m
 • Uliţa Poiana Lacului (Negreala Tatila) L=448m
 • Uliţa Paduroiu din Vale (la Ghioroaie) L=279m
 • DC 167 spre Bondoci L=872m
 • Uliţa Samara (la Catalan) L=396m
 • Uliţa Samara (la Monument) L=496m
 • Uliţa Samara (sub coasta spre Distilarie) L=1686m
 • Uliţa Poiana Lacului (la Barlan) L=109m
 • Uliţa Poiana Lacului (la Baba) L=94m
 • Uliţa Poiana Lacului (Teiusu) L=68m
 • Uliţa Poiana Lacului (spre Marmota) L=87m
 • Uliţa Poiana Lacului(la Sula) L=99m
 • Uliţa Poiana Lacului(la Serban) L=197m
Investitia este cuprinsa in programul national de Dezvoltare Locala conform O.U.G Nr. 28/2003.
CLICK AICI PENTRU CONSULTARE CONTRACT NR. 683/26.10.2016

INFORMARI PUBLICE PRIVIND FINANŢAREA RAMBURSABILĂ - data publicare: 12.03.2015
 • Hotărârea nr.2273/08.03.2012 a Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale - CLICK AICI PENTRU VIZUALIZARE -
 • Valoarea iniţială a finanţării rambursabile - 6.000.000 LEI - pentru realizarea unor investiţii publice de interes local
 • Valoarea actualizată a finanţării rambursabile - 5.063.632,28 LEI - conform Act adiţional nr.1/30.09.2014.
 • Gradul de îndatorare a unităţii administrativ-teritoriale - Anexa 1.3.
 • Durata serviciului datoriei publice - 180 luni
 • Informaţii privind dobânzile şi comisioanele - CONFORM GRAFIC DE RAMBURSARE -
 • Plăţi efectuate până în prezent: Rată credit - 167.669,95 RON, Dobândă - 648.653,50 RON

INFORMARI PUBLICE - data publicare: 03.12.2014 C.N.A.D.R - Informare publica privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu pentru proiectul "Lucrari de desfiintaresi lucrari de construire Pod peste Valea Richita la Poiana Lacului pe DN 67B, km 175+822"

INFORMARI PUBLICE - data publicare: 28.11.2014 C.N.A.D.R - Informare publica privind depunerea solicitarii emiterii acordului de mediu pentru proiectul "Lucrari de desfiintaresi lucrari de construire Pod peste Valea Richita la Poiana Lacului pe DN 67B, km 175+822"

S.C REGIA AUTONOMA DE DRUMURI ARGES R.A - Informare publica privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Modernizare drum judetean DJ 703A Poiana Lacului (DN67B)- Cerbu, km 28+796-31+939, L+3,143 km, comuna Poiana Lacului si Albota, judetul Arges"


Poiana Lacului Copyright © Primaria Poiana Lacului