Thursday, 14 November 2019
PROIECTE DE HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL POIANA LACULUI

Proiect de Hotărâre - privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, buget local, pe anul 2019

Anexa nr. 1 la Proiectul de Hotărâre - privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, buget local, pe anul 2019

Proiect de Hotărâre - privind încetarea contractului de comodat nr. 2672/05.05.2010 încheiat cu TEHNOLOGICA RADION SRL

Data publicării: 31.10.2019


Proiect de Hotărâre - privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Comunei Poiana Lacului în consiliul de administraţie al unităţii şcolare de învăţământ cu personalitate juridică Şcoala Gimnazială nr.1 Poiana Lacului în anul şcolar 2019-2020

Proiect de Hotărâre - privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, sursa E - autofinantate, pe anul 2019

Data publicării: 10.10.2019


Proiect de Hotărâre - privind însușirea Raportului de audit financiar nr. 7169/30.07.2019 și a Deciziei nr. 34/22.08.2019, emise de Camera de Conturi Argeș în urma misiunii de "Audit financiar asupra conturilor anuale de execuție bugetară ale Unității Administrativ Teritoriale a Comunei Poiana Lacului" în perioada 03.07-31.07.2019

Proiect de Hotărâre - privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, buget local, pe anul 2019

Data publicării: 03.09.2019


Proiect de Hotărâre - privind modificările din cadrul organigramei şi statului de funcţii, din aparatul de specialitate al primarului şi din instituţiile subordonate Consiliului Local al Comunei Poiana Lacului, judeţul Argeş, pentru anul 2019

Anexa 1 la proiect de Hotărâre - privind modificările din cadrul organigramei şi statului de funcţii, din aparatul de specialitate al primarului şi din instituţiile subordonate Consiliului Local al Comunei Poiana Lacului, judeţul Argeş, pentru anul 2019

Anexa 2 la proiect de Hotărâre - privind modificările din cadrul organigramei şi statului de funcţii, din aparatul de specialitate al primarului şi din instituţiile subordonate Consiliului Local al Comunei Poiana Lacului, judeţul Argeş, pentru anul 2019

Raport de specialitate nr. 7441 - privind modificările din cadrul organigramei şi statului de funcţii, din aparatul de specialitate al primarului şi din instituţiile subordonate Consiliului Local al Comunei Poiana Lacului, judeţul Argeş, pentru anul 2019

Referat de aprobare nr. 7438 - privind modificările din cadrul organigramei şi statului de funcţii, din aparatul de specialitate al primarului şi din instituţiile subordonate Consiliului Local al Comunei Poiana Lacului, judeţul Argeş, pentru anul 2019

Data publicării: 12.08.2019


Proiect de Hotărâre - privind aprobarea investiţiei "Extindere reţea alimentare cu gaze naturale în Comuna Poiana Lacului, sat Poiana Lacului (Linia Mare, Negrea, Negoeşti, Popeşti, Trăcheşti, Gâlceşti), judeţul Argeş"

Raport de specialitate nr. 7367 - privind aprobarea investiţiei "Extindere reţea alimentare cu gaze naturale în Comuna Poiana Lacului, sat Poiana Lacului (Linia Mare, Negrea, Negoeşti, Popeşti, Trăcheşti, Gâlceşti), judeţul Argeş"

Raport de specialitate nr. 7382 - privind aprobarea investiţiei "Extindere reţea alimentare cu gaze naturale în Comuna Poiana Lacului, sat Poiana Lacului (Linia Mare, Negrea, Negoeşti, Popeşti, Trăcheşti, Gâlceşti), judeţul Argeş"

Referat de aprobare nr. 7296 - privind aprobarea investiţiei "Extindere reţea alimentare cu gaze naturale în Comuna Poiana Lacului, sat Poiana Lacului (Linia Mare, Negrea, Negoeşti, Popeşti, Trăcheşti, Gâlceşti), judeţul Argeş"

Data publicării: 12.08.2019


Proiect de Hotărâre - privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, buget local, pe anul 2019

Raport de specialitate nr. 7085 - privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, buget local, pe anul 2019

Adresa nr. 1076 - privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, buget local, pe anul 2019

Data publicării: 29.07.2019


Dispoziţia nr. 152 - privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local pentru data de 11.06.2019

Data publicării: 05.06.2019


Proiect de Hotărâre - privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, sursa E - autofinanțate, pe anul 2019

Referat de specialitate nr. 5497/04.06.2019 - privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, sursa E - autofinanțate, pe anul 2019

Raport de specialitate nr. 5498/04.06.2019 - privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, sursa E - autofinanțate, pe anul 2019

Proiect de Hotărâre - privind atualizarea Regulamentului de organizare și funcționare al Compartimentului de asistență socială organizat la nivelul comunei Poiana lacului, județul Argeș

Anexa nr. 1 la proiectul de hotărâre - Regulamentul de organizare și funcționare al Compartimentului de asistență socială organizat la nivelul comunei Poiana lacului

Expunere de motive - privind atualizarea Regulamentului de organizare și funcționare al Compartimentului de asistență socială organizat la nivelul comunei Poiana lacului, județul Argeș

Referat de specialitate nr. 5460/04.06.2019 - privind atualizarea Regulamentului de organizare și funcționare al Compartimentului de asistență socială organizat la nivelul comunei Poiana lacului, județul Argeș

Data publicării: 05.06.2019


Proiect de Hotărâre - privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, sursa E - autofinanțate, pe anul 2019

Referat de specialitate nr. 2264/15.05.2019 - privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, sursa E - autofinanțate, pe anul 2019

Raport de specialitate nr. 4910/20.05.2019 - privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, sursa E - autofinanțate, pe anul 2019

Data publicării: 20.05.2019


Proiect de Hotărâre - privind actualizarea Codului de conduită al funcționarilor publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Poiana Lacului, județul Argeș

Anexa 1 la proiectul de Hotărâre - privind actualizarea Codului de conduită al funcționarilor publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Poiana Lacului, județul Argeș

Anexa 2 la proiectul de Hotărâre - privind actualizarea Codului de conduită al funcționarilor publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Poiana Lacului, județul Argeș

Referat de specialitate la Proiectul de Hotărâre - privind actualizarea Codului de conduită al funcționarilor publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Poiana Lacului, județul Argeș

Data publicării: 20.05.2019


Anunţ - privind proiectul bugetului general al U.A.T.C. Poiana Lacului pentru anul 2019

Proiect de Hotărâre - privind bugetul general al U.A.T.C. Poiana Lacului pe anul 2019

Anexa 1 la proiectul de Hotărâre - privind bugetul general al U.A.T.C. Poiana Lacului pe anul 2019

Anexa 2 la proiectul de Hotărâre - privind bugetul general al U.A.T.C. Poiana Lacului pe anul 2019

Anexa 3 la proiectul de Hotărâre - privind bugetul general al U.A.T.C. Poiana Lacului pe anul 2019

Anexa 4 la proiectul de Hotărâre - privind bugetul general al U.A.T.C. Poiana Lacului pe anul 2019

Anexa 5 la proiectul de Hotărâre - privind bugetul general al U.A.T.C. Poiana Lacului pe anul 2019

Comunicari Ministerului Finanţelor Publice şi Consiliul Judeţean Argeş - privind bugetul general al U.A.T.C. Poiana Lacului pe anul 2019

Expunerea de motive nr. 3605 - privind bugetul general al U.A.T.C. Poiana Lacului pe anul 2019

Raport de specialitate la Proiectul de Hotărâre - privind bugetul general al U.A.T.C. Poiana Lacului pe anul 2019

Data publicării: 10.04.2019