Saturday, 25 January 2020
HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL POIANA LACULUI

 

ANUL 2019


HOTĂRÂREA nr.33 - privind prelungirea duratei contractelor de închiriere spaţii în care funcţionează cabinetele medicale din cadrul Dispensarului Comunal Poiana Lacului - CMI Dr. Lazăr Mirela, CMI Dr. Dolofan Dumitra, CMI Dr. Neacşu Carmen Ileana şi CLINICA MEDICALA THL DR. STRAT.


HOTĂRÂREA nr.32 - privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli, Buget Local, pe anul 2019.


HOTĂRÂREA nr.31 - privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli, sursa E - autofinanţate, pe anul 2019


HOTĂRÂREA nr.30 - privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli, Buget Local, pe anul 2019.


HOTĂRÂREA nr.29 - privind alegerea preşedintelui de şedinţă.


HOTĂRÂREA nr.28 - privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2020


HOTĂRÂREA nr.27 - privind mandatarea primarului comunei Poiana Lacului, judeţul Argeş de a reprezenta comuna în cadrul Adunării generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Argeş şi de a semna actele adiţionale ale documentelor constitutive A.D.I.A.


HOTĂRÂREA nr.26 - privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli, sursa E - autofinanţate, pe anul 2019


HOTĂRÂREA nr.25 - privind alegerea preşedintelui de şedinţă


HOTĂRÂREA nr.24 - privind încetarea contractului de comodat nr. 2672-05.05.2010 încheiat cu SC TEHNOLOGICA RADION SRL.


HOTĂRÂREA nr.23 - privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli - Buget Local, an 2019.


HOTĂRÂREA nr.20 - privind însuşirea Raportului de audit financiar nr. 7169/30.07.2019 şi a Deciziei nr. 34/22.08.2019, emise de Camera de Conturi Argeş, în urma misiunii de "Audit financiar asupra conturilor anuale de execuţie bugetară ale Unităţii Administrativ Teritoriale a Comunei Poiana Lacului" în perioada 03.07-31.07.2019.


HOTĂRÂREA nr.19 - privind rectificarea bugetului de Venituri și Cheltuieli - Buget Local - pe anul 2019.


HOTĂRÂREA nr.18- privind alegerea președintelui de ședință.


HOTĂRÂREA nr.1 - privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și personalul contractual al aparatului de specialitate pentru anul 2019 și anexe la aceasta


HOTĂRÂREA nr.17 - privind modificările din cadrul organigramei și statutului de funcții, din aparatul de specialitate al primarului și din instituțiile subordonate Consiliului Local al Comunei Poiana Lacului.


HOTĂRÂREA nr.16 - privind aprobarea investiției "Extindere rețea alimentare cu gaze naturale în Comuna Poiana Lacului, sat Poiana Lacului (Linia Mare, Negrea, Negoești, Popești, Trăchești, Gâlcești), județul Argeș".


HOTĂRÂREA nr.15 - privind rectificarea bugetului de Venituri și Cheltuieli - Buget Local - pe anul 2019.


HOTĂRÂREA nr.14 - privind alegerea președintelui de ședință.


PROCES VERBAL al ședinței ordinare a Consiliului Local Poiana Lacului din data de 11.06.2019


HOTĂRÂREA nr.13 - privind actualizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al compartimentului de asistenţă socială organizat la nivelul comunei Poiana Lacului.

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr.13 - Regulamentul de organizare şi funcţionare al compartimentului de asistenţă socială organizat la nivelul comunei Poiana Lacului.


HOTĂRÂREA nr.12 - privind rectficarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli, sursa E - autofinanţate, pe anul 2019.


HOTĂRÂREA nr.11 - privind rectficarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli, sursa E - autofinanţate, pe anul 2019.


HOTĂRÂREA nr.10 - privind actualizarea Codului de conduită a funcţionarilor publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Poiana Lacului, judeţul Argeş.

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr.10 - Codulul de conduită a funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Poiana Lacului, judeţul Argeş.

Anexa nr. 2 la Hotărârea nr.10 - Codulul de conduită al personalului contractual din Primaria Comunei Poiana Lacului, judeţul Argeş.


HOTĂRÂREA nr.9 - privind aprobarea Bugetului Local de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2019.

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr.9 - Buget local iniţial - 2019.

Anexa nr. 2 la Hotărârea nr.9 - Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii iniţial - 2019.

Anexa nr. 3 la Hotărârea nr.9 - Utilizare excedent în anul 2019.

Anexa nr. 4 la Hotărârea nr.9 - Buget local estimat.

Anexa nr. 5 la Hotărârea nr.9 - Lista de investiţii an 2019.

Documente adiţionale la Hotărârea nr. 9 - Raport de specialitate, adrese ANAF şi Consiliul Judeţean Argeş.


HOTĂRÂREA nr.8 - privind alegerea preşedintelui de şedinţă.


HOTĂRÂREA nr.7 - privind însuşirea lucrării de cadastru şi a raportului de evaluare pentru imobilul - apartament situat în Bl. A2, Sc. A, Ap.1, parter, din Comuna Poiana Lacului, sat Poiana Lacului, jud. Argeş.


HOTĂRÂREA nr.6 - privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea cardului - legitimaţie de parcare gratuită pentru persoanele cu handicap.


HOTĂRÂREA nr.5 - privind alegerea preşedintelui de şedinţă.


HOTĂRÂREA nr.4 - privind aprobarea demarării procedurii de achiziție a unui teren în suprafață de 200 m.p. necesar amplasării unui sistem de ridicare presiune pentru a asigura condiții optime de furnizare a apei în Comuna poiana lacului, sat Gălețeanu.


HOTĂRÂREA nr.3 - privind prelungirea valabilității PLANULUI URBANISTIC GENERAL (P.U.G) al comunei Poiana Lacului


HOTĂRÂREA nr.2 - privind aprobarea organigramei, numărului maxim de posturi și ștatul de funcții din aparatul de specialitate pentru anul 2019 și anexe la aceasta


HOTĂRÂREA nr.1 - privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și personalul contractual al aparatului de specialitate pentru anul 2019 și anexe la aceasta


ANUL 2018