Sunday, 18 August 2019
HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL POIANA LACULUI

ANUL 2019


HOTĂRÂREA nr.13 - privind actualizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al compartimentului de asistenţă socială organizat la nivelul comunei Poiana Lacului.

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr.13 - Regulamentul de organizare şi funcţionare al compartimentului de asistenţă socială organizat la nivelul comunei Poiana Lacului.

HOTĂRÂREA nr.12 - privind rectficarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli, sursa E - autofinanţate, pe anul 2019.

Data publicării: 12.06.2019


HOTĂRÂREA nr.11 - privind rectficarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli, sursa E - autofinanţate, pe anul 2019.

Data publicării: 29.05.2019


HOTĂRÂREA nr.10 - privind actualizarea Codului de conduită a funcţionarilor publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Poiana Lacului, judeţul Argeş.

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr.10 - Codulul de conduită a funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Poiana Lacului, judeţul Argeş.

Anexa nr. 2 la Hotărârea nr.10 - Codulul de conduită al personalului contractual din Primaria Comunei Poiana Lacului, judeţul Argeş.

Data publicării: 29.05.2019


HOTĂRÂREA nr.9 - privind aprobarea Bugetului Local de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2019.

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr.9 - Buget local iniţial - 2019.

Anexa nr. 2 la Hotărârea nr.9 - Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii iniţial - 2019.

Anexa nr. 3 la Hotărârea nr.9 - Utilizare excedent în anul 2019.

Anexa nr. 4 la Hotărârea nr.9 - Buget local estimat.

Anexa nr. 5 la Hotărârea nr.9 - Lista de investiţii an 2019.

Documente adiţionale la Hotărârea nr. 9 - Raport de specialitate, adrese ANAF şi Consiliul Judeţean Argeş.

Data publicării: 22.04.2019


HOTĂRÂREA nr.8 - privind alegerea preşedintelui de şedinţă.

Data publicării: 22.04.2019


HOTĂRÂREA nr.7 - privind însuşirea lucrării de cadastru şi a raportului de evaluare pentru imobilul - apartament situat în Bl. A2, Sc. A, Ap.1, parter, din Comuna Poiana Lacului, sat Poiana Lacului, jud. Argeş.

Data publicării: 01.04.2019


HOTĂRÂREA nr.6 - privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea cardului - legitimaţie de parcare gratuită pentru persoanele cu handicap.

Data publicării: 01.04.2019


HOTĂRÂREA nr.5 - privind alegerea preşedintelui de şedinţă.

Data publicării: 01.04.2019


HOTĂRÂREA nr.4 - privind aprobarea demarării procedurii de achiziție a unui teren în suprafață de 200 m.p. necesar amplasării unui sistem de ridicare presiune pentru a asigura condiții optime de furnizare a apei în Comuna poiana lacului, sat Gălețeanu.

Data publicării: 21.03.2019


HOTĂRÂREA nr.3 - privind prelungirea valabilității PLANULUI URBANISTIC GENERAL (P.U.G) al comunei Poiana Lacului

Data publicării: 21.03.2019


HOTĂRÂREA nr.2 - privind aprobarea organigramei, numărului maxim de posturi și ștatul de funcții din aparatul de specialitate pentru anul 2019 și anexe la aceasta

Data publicării: 21.03.2019


HOTĂRÂREA nr.1 - privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și personalul contractual al aparatului de specialitate pentru anul 2019 și anexe la aceasta

Data publicării: 21.03.2019


ANUL 2018