Saturday, 25 January 2020
DISPOZIȚIILE AUTORITĂȚII EXECUTIVE

 

ANUL 2020


DISPOZIŢIA nr.3/21.01.2020 - privind convocarea Consiliului Local Poiana Lacului în ședință ordinară, din data de 28.01.2020.


ANUL 2019


DISPOZIŢIA nr.234/20.12.2019 - privind încetarea raportului de serviciu a doamnei Teohăreanu Valeria.


DISPOZIŢIA nr.233/20.12.2019 - privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Poiana Lacului în trimestrul IV - an 2019.

RAPORT DE SPECIALITATE nr.11549/20.12.2019 - privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, buget local, pe anul 2019.


DISPOZIŢIA nr.232/19.12.2019 - privind angajarea în funcţia de asistent personal al domnului Neacşu Marian pentru numita Gheorghe Maria - persoană cu handicap grav.

REFERAT nr.11491/19.12.2019 - privind încadrarea domnului Neacşu Marian în funcţia de asistent personal pentru numita Gheorghe Maria.


DISPOZIŢIA nr.231/10.12.2019 - privind acordarea ajutorului de urgenţă.


DISPOZIŢIA nr.230/11.12.2019 - privind rectificarea actului de naştere nr. 53 din 09.09.1919.

REFERAT nr.517/31.10.2019 - privind rectificarea actului de naştere nr. 53 din 09.09.1919.


DISPOZIŢIA nr.229/11.12.2019 - privind infiinţare poprire pe salariu.


DISPOZIŢIA nr.228/11.12.2019 - privind infiinţare poprire pe salariu.


DISPOZIŢIA nr.227/11.12.2019 - privind infiinţare poprire pe salariu.


DISPOZIŢIA nr.226/11.12.2019 - privind infiinţare poprire pe salariu.


DISPOZIŢIA nr.225/11.12.2019 - privind infiinţare poprire pe salariu.


DISPOZIŢIA nr.224/11.12.2019 - privind stabilirea măsurilor ce se impun pentru remdierea deficienţelor constatate de către Camera de Conturi Argeş.

Anexa 1 la Dispoziţia nr. 224/11.12.2019


DISPOZIŢIA nr.222/10.12.2019 - privind convocarea Consiliului Local Poiana Lacului în ședință ordinară, din data de 16.12.2019, ora 17:00.


DISPOZIŢIA nr.218/04.12.2019 - privind convocarea Consiliului Local Poiana Lacului în ședință extraordinară, din data de 09.12.2019, ora 17:00.


DISPOZIŢIA nr.214/27.11.2019 - privind convocarea Consiliului Local Poiana Lacului în ședință ordinară, din data de 04.12.2019, ora 17:00.


DISPOZIŢIA nr.208/01.11.2019 - privind convocarea Consiliului Local Poiana Lacului în ședință ordinară, din data de 07.11.2019, ora 17:00.


DISPOZIŢIA nr.203/24.10.2019 - privind desemnarea Consilierului etic în cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Poiana Lacului, județul Argeș.


DISPOZIŢIA nr.198/10.10.2019 - privind delimitarea, numerotarea și stabilirea sediilor secțiilor de votare în comuna Poiana Lacului, județul Argeș, pentru desfășurarea alegerilor pentru Președintele României.


DISPOZIŢIA nr.195/02.10.2019 - privind constituirea comisiei de concurs/contestaţii pentru concursul organizat de primăria Comunei Poiana Lacului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de conducere de secretar general al Comunei Poiana Lacului, judeţul Argeş.


DISPOZIŢIA nr.190/25.09.2019 - privind stabilirea locurilor speciale pentru afișaj electoral în comuna Poiana Lacului, județul Argeș, privind alegerea Președintelui României.