Tuesday, 16 July 2019
PROIECTE DE HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL POIANA LACULUI

Dispoziţia nr. 152 - privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local pentru data de 11.06.2019

Data publicării: 05.06.2019


Proiect de Hotărâre - privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, sursa E - autofinanțate, pe anul 2019

Referat de specialitate nr. 5497/04.06.2019 - privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, sursa E - autofinanțate, pe anul 2019

Raport de specialitate nr. 5498/04.06.2019 - privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, sursa E - autofinanțate, pe anul 2019

Proiect de Hotărâre - privind atualizarea Regulamentului de organizare și funcționare al Compartimentului de asistență socială organizat la nivelul comunei Poiana lacului, județul Argeș

Anexa nr. 1 la proiectul de hotărâre - Regulamentul de organizare și funcționare al Compartimentului de asistență socială organizat la nivelul comunei Poiana lacului

Expunere de motive - privind atualizarea Regulamentului de organizare și funcționare al Compartimentului de asistență socială organizat la nivelul comunei Poiana lacului, județul Argeș

Referat de specialitate nr. 5460/04.06.2019 - privind atualizarea Regulamentului de organizare și funcționare al Compartimentului de asistență socială organizat la nivelul comunei Poiana lacului, județul Argeș

Data publicării: 05.06.2019


Proiect de Hotărâre - privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, sursa E - autofinanțate, pe anul 2019

Referat de specialitate nr. 2264/15.05.2019 - privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, sursa E - autofinanțate, pe anul 2019

Raport de specialitate nr. 4910/20.05.2019 - privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, sursa E - autofinanțate, pe anul 2019

Data publicării: 20.05.2019


Proiect de Hotărâre - privind actualizarea Codului de conduită al funcționarilor publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Poiana Lacului, județul Argeș

Anexa 1 la proiectul de Hotărâre - privind actualizarea Codului de conduită al funcționarilor publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Poiana Lacului, județul Argeș

Anexa 2 la proiectul de Hotărâre - privind actualizarea Codului de conduită al funcționarilor publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Poiana Lacului, județul Argeș

Referat de specialitate la Proiectul de Hotărâre - privind actualizarea Codului de conduită al funcționarilor publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Poiana Lacului, județul Argeș

Data publicării: 20.05.2019


Anunţ - privind proiectul bugetului general al U.A.T.C. Poiana Lacului pentru anul 2019

Proiect de Hotărâre - privind bugetul general al U.A.T.C. Poiana Lacului pe anul 2019

Anexa 1 la proiectul de Hotărâre - privind bugetul general al U.A.T.C. Poiana Lacului pe anul 2019

Anexa 2 la proiectul de Hotărâre - privind bugetul general al U.A.T.C. Poiana Lacului pe anul 2019

Anexa 3 la proiectul de Hotărâre - privind bugetul general al U.A.T.C. Poiana Lacului pe anul 2019

Anexa 4 la proiectul de Hotărâre - privind bugetul general al U.A.T.C. Poiana Lacului pe anul 2019

Anexa 5 la proiectul de Hotărâre - privind bugetul general al U.A.T.C. Poiana Lacului pe anul 2019

Comunicari Ministerului Finanţelor Publice şi Consiliul Judeţean Argeş - privind bugetul general al U.A.T.C. Poiana Lacului pe anul 2019

Expunerea de motive nr. 3605 - privind bugetul general al U.A.T.C. Poiana Lacului pe anul 2019

Raport de specialitate la Proiectul de Hotărâre - privind bugetul general al U.A.T.C. Poiana Lacului pe anul 2019

Data publicării: 10.04.2019