Poiana Lacului

| HOME | E-MAIL | CONTACT | HARTA SITE |

Romania

Bine ati venit la Poiana Lacului


Uniunea Europeana

Astazi este:

CSS Sprite Buttons Css3Menu.com


Licitatii publice

Documente şi informaţii privind concesionarea terenului destinat vânzării de legume şi fructe în suprafaţă de 30 mp, situat în intravilanul Comunei Poiana Lacului - data publicare: 05.09.2017
ANUNT


Consiliul Local Poiana Lacului, Judeţul Argeş, în calitate de concendent, cu sediul în comuna Poiana Lacului, judeţul Argeş, cod fiscal 4122418, tel. 0248293046, fax 0248293969, e-mail: achizitii@poianalacului.ro, persoana de contact: Tudor Melania, organizează licitaţie în vederea concesionării unui teren în suprafaţă de 30 mp situat în intravilanul Comunei Poiana Lacului, sat Poiana Lacului, zona centrală (piaţă).
Terenul care face obiectul concesiunii este proprietate publică a comunei Poiana Lacului şi se află în administrarea Consiliului Local Poiana Lacului.
Documentaţia de atribuire şi caietul de sarcini vor putea fi accesate şi descărcate nerestricţionat de pe site-ul www.poianalacului.ro, secţiunea LICITAŢII începand cu data de 12.09.2017.
Ofertele se depun în două exemplare (original şi copie) până la data de 04.10.2017, orele 10:00, la sediul Primăriei Comunei Poiana Lacului, judeţul Argeş.
Licitaţia va avea loc în data de 04.10.2017, orele 12:00 la sediul Primăriei Comunei Poiana Lacului, judeţul Argeş.
Soluţionarea litigiilor apărute în legatură cu atribuirea, încheierea, executarea, modificarea şi încetarea contractului de concesiune se soluţionează potrivit Legii Contenciosului Administrativ nr. 554/2004 cu modificările ulterioare la Secţia de Contencios Administrativ a Tribunalului Argeş în termenul legal prevăzut de lege.
Prezentul anunţ va fi transmis instituţiilor abilitate în vederea publicării în data de 06.09.2017.
Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Poiana Lacului, judeţul Argeş, tel: 0248/293046 persoana de contact: Doamna TUDOR MELANIA.

Documente şi informaţii privind contractarea finantarii rambursabile în valoare de 6.000.000 lei

Poiana Lacului Copyright © Primaria Poiana Lacului