Hotărârile Autorității Deliberative

ANUL 2022


Hotărârea nr. 14 – privind aprobarea Regulamentului privind înregistrarea audio-video și transmiterea în direct a ședințelor Consiliului Local Poiana Lacului

Hotărârea nr. 13 – privind aprobarea documentației de dezmembrare a unui imobil, proprietatea publică a comunei Poiana Lacului, județul Argeș, cu număr cadastral 83253

Hotărârea nr. 12 – privind rectificarea bugetului general al U.A.T.C. POIANA LACULUI pe anul 2022

Hotărârea nr. 11 – privind aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local al comunei Poiana Lacului

Hotărârea nr. 10 – privind luarea la cunoștință a Deciziei nr. 159/16.02.2022, a Deciziei nr. 162/16.02.2022 a Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei, precum și demararea procedurii de concessionare a Serviciului public de distribuție a gazelor naturale conform Hotărârii de Guvern nr. 209/2019

Hotărârea nr. 9 – privind desemnarea a doi consilieri locali în calitate de membri în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Poiana Lacului pentru perioada 01.01.2021-31.12.2021

Hotărârea nr. 8 – privind actualizarea inventarului bunurilor cuprinse în Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare nr. 1/26.03.2010

Hotărârea nr. 7 – privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajiștile aflate pe teritoriul comunei Poiana Lacului, județul Argeș

Hotărârea nr. 6 – privind aprobarea documentațiilor de urbanism Planul Urbanistic Zonal (PUZ) și Regulament Local de Urbanism (RLU) aferent, în vederea realizării investiției „Construire spațiu comercial parter”, comuna Poiana Lacului, sat Poiana Lacului, pct Linia Mare, județul Argeș

Hotărârea nr. 5 – privind aprobarea BUGETULUI GENERAL AL UATC POIANA LACULUI pe anul 2022

Hotărârea nr. 4 – privind aprobarea numărului de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2022 pentru comuna Poiana Lacului, județul Argeș

Hotărârea nr. 3 – privind aprobarea cuantumului burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență, care se acordă elevilor începând cu semestrul II al anului școlar 2021-2022

Hotărârea nr. 2 – privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Poiana Lacului pentru lunile februarie, martie și aprilie 2022

Hotărârea nr. 1 – privind validarea Dispoziției nr. 137 din 21.12.2021 a primarului comunei Poiana Lacului privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Poiana Lacului pentru anul 2021


ANUL 2021


Hotărârea nr. 1 – privind


ANUL 2020


Hotărârea nr. 1 – privind


ANUL 2019Hotărârea nr. 2 – privind aprobarea organigramei, numărului maxim de posturi și statului de funcții, din aparatul de specialitate al primarului și din instituțiile subordonate Consiliului Local Poiana Lacului, județul Argeș, pentru anul 2019

Hotărârea nr. 1 – privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și personalul contractual angajat în aparatul de specialitate al Primarului Comunei poiana Lacului și în instituțiile subordonate Consiliului Local, precum și pentru stabilirea indemnizației consilierilor locali pentru anul 2019