Wednesday, 08 December 2021
AVIZIER ELECTRONIC

Proces-verbal nr. 244/18.06.2021 - de afișare a ofertei de vânzare a unui teren depusa de Cîrstea Maria.

Data publicării: 26.08.2021


Proces-verbal nr. 208/18.06.2021 - de afișare a ofertei de vânzare a unui teren depusa de Bulf Constantin.

Data publicării: 26.07.2021


Proces-verbal nr. 192/18.06.2021 - de afișare a ofertei de vânzare a unui teren depusa de Constantin Ramona Elena.

Data publicării: 22.06.2021


Proces-verbal nr. 153/10.05.2021 - de afișare a ofertei de vânzare a unui teren depusa de Dinculescu Florin.

Data publicării: 10.06.2021


Informare de mediu - SC J.CRISTOF E & P SERVICES SRL - în conformitate cu HG nr. 787/2005 .

Data publicării: 04.06.2021


Adresa nr. 7137/31.05.2021 - privind programul de colectare a deșeurilor reciclabile.

Data publicării: 04.06.2021


Proces-verbal nr. 153/10.05.2021 - de afișare a ofertei de vânzare a unui teren depusa de Stănescu I. Traiean.

Data publicării: 17.05.2021


Proiectul Bugetului General al U.A.T.C. Poiana Lacului pe anul 2021

Referat de aprobare nr. 4744/05.04.2021 - pentru aprobarea Bugetului General al U.A.T.C. Poiana Lacului pe anul 2021.

Notă de fundamentare nr. 4833/05.04.2021 - privind Bugetul General al U.A.T.C. Poiana Lacului pe anul 2021.

Raport de specialitate nr. 4835/05.04.2021 - privind Bugetul General al U.A.T.C. Poiana Lacului pe anul 2021.

Propunere BUGET general al U.A.T.C. Poiana Lacului pe anul 2021.

Adresele nr. 74464, 73858, 60929, 4827, 136, 743 și 102 - privind Bugetul General al U.A.T.C. Poiana Lacului pe anul 2021.

Data publicării: 06.04.2021


Informații referitoare la modernizarea DJ 731b, satele Sămara și Metofu:

Adresa răspuns nr. 2541/22.02.2021 a Consiliului Județean Argeș - privind reabilitarea DJ731B satele Sămara și Metofu.


Solicitare către Consiliul Județean Argeș în vederea rezolvării transportului de persoane pe traseul Sămara - Poiana Lacului - Pitești:

Adresa nr. 1737/09.02.2021 - în vederea rezolvării transportului de persoane pe traseul Sămara - Poiana Lacului - Pitești.


INFORMARE privind investițiile în Comuna Poiana Lacului:

INFORMARE - privind investițiile în curs și cele propuse pentru perioada imediat următoare.


INFORMARE GENERALĂ:

Primăria Poiana Lacului a făcut demersurile necesare la instituțiile abilitate în vederea obținerii unui cort de campanie pentru a putea fi folosit în zona de așteptare de la cabinetele medicale individuale din Comuna Poiana Lacului, iar acesta a fost pus la dispoziția instituției în data de 26.01.2021.

Tot la această dată, prin grija Primăriei Counei Poiana Lacului, s-a procedat la asamblarea și dotarea acestuia cu sursă de încălzire, în vedeea asigurării condițiilor minime de așteptare a persoanelor la cabinetele medicale individuale cu respectarea condițiilor de distanțare socială impuse de legislația în vigoare.  


INFORMARE ANAF PRIVIND ARENDAȘII ȘI ARENDATORII, CONTRIBUABILII ȘI PERSOANELE IMPOZABILE ÎNREGISTRATE ÎN SCOPURI DE TVA:

Adresa ANAF - privind arendașii și arendatorii, contribuabilii și persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA.


INFORMARE PERSOANE JURIDICE:

Persoanele juridice care isi desfasoara activitatea pe raza localitatii Poiana Lacului, interesate de incheierea contractului privind colectarea deseurilor menajere, sunt rugate sa contacteze operatorul local la nr. de telefon 0248/223804.


GRAFICUL DE COLECTARE DEŞEURI REZIDUALE:

MIERCURI satele:

1. METOFU

2. SĂMARA

3. DEALUL ORAŞULUI

4. DEALUL VIILOR

5. DINCULEŞTI

6. GÂLCEŞTI

 

JOI satele:

1. CĂTUNAŞI

2. LINIA MARE

3. NEGOEŞTI

4. POPEŞTI

5. TRĂCHEŞTI

6. NEGREA

7. COLONIE

8. TEIUŞU

9. COCIOBEŞTI

 

VINERI satele:

1. PĂDUROIU DIN VALE

2. PĂDUROIU DIN DEAL (LIPIA ŞI ULIŢA BISERICII)

3. CEPARI

4. GĂRDINEŞTI

5. GHINEŞTI

6. GĂLEŢEANU

 

Notă: În prima zi de Luni din fiecare lună se colectează sacul pentru deşeurile reciclabile (plastic, hârtie, carton, metal, respectiv doze de aluminiu, cutii de bere, suc, conserve). Trimestrial (din 3 în 3 luni) se va face colectarea sticlei, cetăţenii fiind anunţaţi de Primărie.


 

Demersuri făcute de Primarul Ion Dumitrache în vederea remedierii anomaliei de funcţionare a sistemului de alimentare cu apă potabilă de pe raza localităţii Poiana Lacului.

Adresa nr. 7374/08.09.2020 - înaintată de către SC APA CANAL 2000 SA.

Adresa nr. 6584/18.08.2020 - înaintată de către Consiliul Județean Argeș ca răspuns la adresa nr. 6131/30.07.2020.

Adresa nr. 6197/30.07.2020 - înaintată către SC APA CANAL 2000 SA.

Adresa nr. 6151/30.07.2020 - înaintată către SC APA CANAL 2000 SA în vederea informării şi solicitării sprijinului pentru remedierea anomaliilor de funcţionare a sistemului de alimentare cu apă potabilă de pe raza localităţii Poiana Lacului.

Adresa nr. 6150/30.07.2020 - înaintată către Oficiul Pentru Protecţia Consumatorului Argeş în vederea informării şi solicitării sprijinului pentru remedierea anomaliilor de funcţionare a sistemului de alimentare cu apă potabilă de pe raza localităţii Poiana Lacului.

Adresa nr. 6139/30.07.2020 - înaintată către Direcţia de Sănătate Publică Argeş în vederea informării şi solicitării sprijinului pentru remedierea anomaliilor de funcţionare a sistemului de alimentare cu apă potabilă de pe raza localităţii Poiana Lacului.

Adresa nr. 6136/30.07.2020 - înaintată către Guvernul României în vederea informării şi solicitării sprijinului pentru remedierea anomaliilor de funcţionare a sistemului de alimentare cu apă potabilă de pe raza localităţii Poiana Lacului.

Adresa nr. 6134/30.07.2020 - înaintată către Instituţia Prefectului Judeţului Argeş în vederea informării şi solicitării sprijinului pentru remedierea anomaliilor de funcţionare a sistemului de alimentare cu apă potabilă de pe raza localităţii Poiana Lacului.

Adresa nr. 6131/30.07.2020 - înaintată către Consiliul Judeţean Argeş în vederea informării şi solicitării sprijinului pentru remedierea anomaliilor de funcţionare a sistemului de alimentare cu apă potabilă de pe raza localităţii Poiana Lacului.

Adresa nr. 11914/12.05.2020 - înaintată de către Instituţia Prefectului Judeţului Argeş către Primăria Comunei Poiana Lacului spre informare.

Adresa nr. 3723/08.05.2020 - înaintată de către Instituţia Prefectului Judeţului Argeş către Consiliul judeţean Argeş.

Adresa nr.3617/04.05.2020 - înaintată către Instituţia Prefectului Judeţului Argeş în vederea informării şi solicitării sprijinului pentru remedierea anomaliilor de funcţionare a sistemului de alimentare cu apă potabilă de pe raza localităţii Poiana Lacului.

Adresa nr.3535/28.04.2020 - înaintată de Instituţia Prefectului Judeţului Argeş către Primăria Comunei Poiana Lacului, ca răspuns la adresele mai jos menţionate.

Adresa nr.3442/21.04.2020 si Adresa nr. 3516/27.04.2020 - înaintate către Instituţia Prefectului Judeţului Argeş în vederea informării şi solicitării sprijinului pentru remedierea anomaliilor de funcţionare a sistemului de alimentare cu apă potabilă de pe raza localităţii Poiana Lacului.

Adresa nr.8835/24.09.2020 - înaintată de către SC APA CANAL 2000 SA către Primăria Poiana Lacului ca răspuns la adresa nr. 7824/22.08.2019.

Adresa nr. 14508/17.09.2019 - înaintată către Consiliul Judeţean Argeş înde către A.E.S.U.P. ARGEŞ SA.

Adresa nr. 7826/22.08.2019 - înaintată către Consiliul Judeţean Argeş în vederea informării şi solicitării sprijinului pentru remedierea anomaliilor de funcţionare a sistemului de alimentare cu apă potabilă de pe raza localităţii Poiana Lacului.

Adresa nr. 7825/22.08.2019 - înaintată către Instituţia Prefectului Argeş în vederea informării şi solicitării sprijinului pentru remedierea anomaliilor de funcţionare a sistemului de alimentare cu apă potabilă de pe raza localităţii Poiana Lacului.

Adresa nr. 7824/22.08.2019 - înaintată către SC APA CANAL 2000 SA în vederea informării şi solicitării sprijinului pentru remedierea anomaliilor de funcţionare a sistemului de alimentare cu apă potabilă de pe raza localităţii Poiana Lacului.


INFORMARE GENERALĂ:

INFORMARE - privind consultarea asupra propunerilor preliminare a PLANULUI URBANISTIC ZONAL.

Data publicării: 17.01.2020