Friday, 27 November 2020
HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL POIANA LACULUI

 

ANUL 2020


HOTĂRÂREA nr.21 - privind efectuarea investiţiei "Extinderea sistemului de distribuţie gaze naturale în satul Poiana Lacului, comuna Poiana Lacului, judeţul Argeş" şi încheierea contractului de cofinanţare cu SC ENGIE România SA.


HOTĂRÂREA nr.20 - privind rectificarea Bugetului General al U.A.T.C. Poiana Lacului, pe anul 2020".


HOTĂRÂREA nr.19 - privind aprobarea fazelor Notă conceptuală şi Temă de proiectare pentru obiectivul de investiţii "Modernizarea şi eficientizarea sistemului de iluminat public prin programul de finanţare nerambursabilă privind sprijinirea eficienţei energetice şi a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public - comuna Poiana Lacului, judeţul Argeş".


HOTĂRÂREA nr.18 - privind stabilirea şi sancţionarea faptelor care constituie contravenţii în domeniul edilitar-gospodăresc, a ordinii, curăţeniei şi igienei publice, a întreţinerii terenurilor şi curţilor, a prevenirii incendiilor, precum şi a protecţiei mediului în comuna Poiana Lacului.


HOTĂRÂREA nr.17 - privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2020.


HOTĂRÂREA nr.16 - privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al doamnei Dolofan Dumitra, înainte de expirarea duratei normale a acestuia, şi declararea ca vacant a locului consilierului local în cadrul Consiliului Local al comunei Poiana Lacului.


HOTĂRÂREA nr.15 - privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Poiana Lacului pentru lunile iunie, iulie şi august 2020.


HOTĂRÂREA nr.14 - privind rectificarea bugetului general al UATC Poiana Lacului pe anul 2020.


HOTĂRÂREA nr.13 - privind revizuirea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consliului Local Poiana Lacului.

Anexa 1 la H.C.L. nr.13 - Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consliului Local Poiana Lacului.


HOTĂRÂREA nr.12 - privind aprobarea devansării lucrărilor de extindere, prin finanțare inițială, în totalșitate, a obiectivului de investiție "Extinderea sistemului de distribuție gaze naturale, sat Poiana Lacului, comuna poiana Lacului, județul Argeș" de către UATC Poiana Lacului, în calitate de titular de investiție.


HOTĂRÂREA nr.11 - privind aprobarea actualizării inventarului bunurilor dce retur cuprinse în Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare nr. 1/26.03.2010.


HOTĂRÂREA nr.10 - privind alegerea președintelui de ședință.


HOTĂRÂREA nr.9 - privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza studiu de fezabilitate, şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie "Extinderea sistemului de distribuţie gaze naturale, sat Poiana Lacului, comuna Poiana Lacului, Judeţul Argeş".


HOTĂRÂREA nr.8 - privind aprobarea bugetului general al U.A.T.C. Poiana Lacului pe anul 2020.

Anexa 1 la H.C.L. nr.8 - privind aprobarea bugetului general al U.A.T.C. Poiana Lacului pe anul 2020.

Anexa 2 la H.C.L. nr.8 - privind aprobarea bugetului general al U.A.T.C. Poiana Lacului pe anul 2020.

Anexa 3 la H.C.L. nr.8 - privind aprobarea bugetului general al U.A.T.C. Poiana Lacului pe anul 2020.

Anexa 4 la H.C.L. nr.8 - privind aprobarea bugetului general al U.A.T.C. Poiana Lacului pe anul 2020.

Anexa 5 la H.C.L. nr.8 - privind aprobarea bugetului general al U.A.T.C. Poiana Lacului pe anul 2020.


HOTĂRÂREA nr.7 - privind aprobarea sumelor necesare pentru acordarea burselor sociale şcolare sau medicale, cât şi cuantumul acestora şi sumelor destinate decontării cheltuielilor pentru navetă a cadrelor didactice şi personalului didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat pentru anul 2020.


HOTĂRÂREA nr.6 - de reorganizare a Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă.


HOTĂRÂREA nr.5 - privind aprobarea structurii reţelei unităţilor de învăţământ ce vor funcţiona în anul şcolar 2020-2021 la Şcoala Gimnazială nr.1 Poiana Lacului.


HOTĂRÂREA nr.4 - privind aprobarea fazelor Notă conceptuală, Temă de proiectare şi elaborarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Extinderea sistemului de distribuţie gaze naturale, sat Poiana Lacului, comuna Poiana Lacului, Judeţul Argeş".

Anexa 1 la H.C.L. nr.4 - privind aprobarea fazelor Notă conceptuală, Temă de proiectare şi elaborarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Extinderea sistemului de distribuţie gaze naturale, sat Poiana Lacului, comuna Poiana Lacului, Judeţul Argeş".

Anexa 2 la H.C.L. nr.4 - privind aprobarea fazelor Notă conceptuală, Temă de proiectare şi elaborarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Extinderea sistemului de distribuţie gaze naturale, sat Poiana Lacului, comuna Poiana Lacului, Judeţul Argeş".


HOTĂRÂREA nr.3 - privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și personalul contractual angajat în aparatul de specialitate al Primarului Comunei Poiana Lacului și în instituțiile subordonate Consiliului Local, precum și pentru stabilirea indemnizației consilierilor locali pentru anul 2020.


HOTĂRÂREA nr.2 - privind aprobarea organigramei, numărului maxim de posturi și statului de funcții, din aparatul de specialitate al primarului și din instituțiile subordonte Consiliului Local al Comunei Poiana Lacului, județul Argeș, pentru anul 2020.

Anexe la HCL nr.2 - privind aprobarea organigramei, numărului maxim de posturi și statului de funcții, din aparatul de specialitate al primarului și din instituțiile subordonte Consiliului Local al Comunei Poiana Lacului, județul Argeș, pentru anul 2020.


HOTĂRÂREA nr.1 - PENTRU VALIDAREA DISPOZIȚIEI NR. 233/20.12.2019 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Poiana Lacului pentru anul 2019.ANUL 2019


HOTĂRÂREA nr.33 - privind prelungirea duratei contractelor de închiriere spaţii în care funcţionează cabinetele medicale din cadrul Dispensarului Comunal Poiana Lacului - CMI Dr. Lazăr Mirela, CMI Dr. Dolofan Dumitra, CMI Dr. Neacşu Carmen Ileana şi CLINICA MEDICALA THL DR. STRAT.


HOTĂRÂREA nr.32 - privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli, Buget Local, pe anul 2019.


HOTĂRÂREA nr.31 - privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli, sursa E - autofinanţate, pe anul 2019


HOTĂRÂREA nr.30 - privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli, Buget Local, pe anul 2019.


HOTĂRÂREA nr.29 - privind alegerea preşedintelui de şedinţă.


HOTĂRÂREA nr.28 - privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2020


HOTĂRÂREA nr.27 - privind mandatarea primarului comunei Poiana Lacului, judeţul Argeş de a reprezenta comuna în cadrul Adunării generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Argeş şi de a semna actele adiţionale ale documentelor constitutive A.D.I.A.


HOTĂRÂREA nr.26 - privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli, sursa E - autofinanţate, pe anul 2019


HOTĂRÂREA nr.25 - privind alegerea preşedintelui de şedinţă


HOTĂRÂREA nr.24 - privind încetarea contractului de comodat nr. 2672-05.05.2010 încheiat cu SC TEHNOLOGICA RADION SRL.


HOTĂRÂREA nr.23 - privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli - Buget Local, an 2019.


HOTĂRÂREA nr.20 - privind însuşirea Raportului de audit financiar nr. 7169/30.07.2019 şi a Deciziei nr. 34/22.08.2019, emise de Camera de Conturi Argeş, în urma misiunii de "Audit financiar asupra conturilor anuale de execuţie bugetară ale Unităţii Administrativ Teritoriale a Comunei Poiana Lacului" în perioada 03.07-31.07.2019.


HOTĂRÂREA nr.19 - privind rectificarea bugetului de Venituri și Cheltuieli - Buget Local - pe anul 2019.


HOTĂRÂREA nr.18- privind alegerea președintelui de ședință.


HOTĂRÂREA nr.1 - privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și personalul contractual al aparatului de specialitate pentru anul 2019 și anexe la aceasta


HOTĂRÂREA nr.17 - privind modificările din cadrul organigramei și statutului de funcții, din aparatul de specialitate al primarului și din instituțiile subordonate Consiliului Local al Comunei Poiana Lacului.


HOTĂRÂREA nr.16 - privind aprobarea investiției "Extindere rețea alimentare cu gaze naturale în Comuna Poiana Lacului, sat Poiana Lacului (Linia Mare, Negrea, Negoești, Popești, Trăchești, Gâlcești), județul Argeș".


HOTĂRÂREA nr.15 - privind rectificarea bugetului de Venituri și Cheltuieli - Buget Local - pe anul 2019.


HOTĂRÂREA nr.14 - privind alegerea președintelui de ședință.


PROCES VERBAL al ședinței ordinare a Consiliului Local Poiana Lacului din data de 11.06.2019


HOTĂRÂREA nr.13 - privind actualizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al compartimentului de asistenţă socială organizat la nivelul comunei Poiana Lacului.

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr.13 - Regulamentul de organizare şi funcţionare al compartimentului de asistenţă socială organizat la nivelul comunei Poiana Lacului.


HOTĂRÂREA nr.12 - privind rectficarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli, sursa E - autofinanţate, pe anul 2019.


HOTĂRÂREA nr.11 - privind rectficarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli, sursa E - autofinanţate, pe anul 2019.


HOTĂRÂREA nr.10 - privind actualizarea Codului de conduită a funcţionarilor publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Poiana Lacului, judeţul Argeş.

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr.10 - Codulul de conduită a funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Poiana Lacului, judeţul Argeş.

Anexa nr. 2 la Hotărârea nr.10 - Codulul de conduită al personalului contractual din Primaria Comunei Poiana Lacului, judeţul Argeş.


HOTĂRÂREA nr.9 - privind aprobarea Bugetului Local de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2019.

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr.9 - Buget local iniţial - 2019.

Anexa nr. 2 la Hotărârea nr.9 - Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii iniţial - 2019.

Anexa nr. 3 la Hotărârea nr.9 - Utilizare excedent în anul 2019.

Anexa nr. 4 la Hotărârea nr.9 - Buget local estimat.

Anexa nr. 5 la Hotărârea nr.9 - Lista de investiţii an 2019.

Documente adiţionale la Hotărârea nr. 9 - Raport de specialitate, adrese ANAF şi Consiliul Judeţean Argeş.


HOTĂRÂREA nr.8 - privind alegerea preşedintelui de şedinţă.


HOTĂRÂREA nr.7 - privind însuşirea lucrării de cadastru şi a raportului de evaluare pentru imobilul - apartament situat în Bl. A2, Sc. A, Ap.1, parter, din Comuna Poiana Lacului, sat Poiana Lacului, jud. Argeş.


HOTĂRÂREA nr.6 - privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea cardului - legitimaţie de parcare gratuită pentru persoanele cu handicap.


HOTĂRÂREA nr.5 - privind alegerea preşedintelui de şedinţă.


HOTĂRÂREA nr.4 - privind aprobarea demarării procedurii de achiziție a unui teren în suprafață de 200 m.p. necesar amplasării unui sistem de ridicare presiune pentru a asigura condiții optime de furnizare a apei în Comuna poiana lacului, sat Gălețeanu.


HOTĂRÂREA nr.3 - privind prelungirea valabilității PLANULUI URBANISTIC GENERAL (P.U.G) al comunei Poiana Lacului


HOTĂRÂREA nr.2 - privind aprobarea organigramei, numărului maxim de posturi și ștatul de funcții din aparatul de specialitate pentru anul 2019 și anexe la aceasta


HOTĂRÂREA nr.1 - privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și personalul contractual al aparatului de specialitate pentru anul 2019 și anexe la aceastaANUL 2018