Wednesday, 08 December 2021
INFORMAȚII PUBLICE

Documente aferente serviciilor de arhivare și selecționare a documentelor din cadrul Primăriei Poiana Lacului

Contractul de servicii nr. 3681/17.05.2021 privind serviciile de arhivare și selecționare a documentelor din cadrul Primăriei Poiana Lacului.

Data publicării: 04.06.2021


Situații centralizatoare privind Certificatele de Urbanism și Autorizații de Construire emise în perioada 01.09.2020 - 31.03.2021

Situația nr. 5375/16.04.2020 privind Certificatele de Urbanism emise în perioada 01.09.2020 - 31.03.2021.

Situația nr. 5376/16.04.2020 privind Autorizații de Construire emise în perioada 01.09.2020 - 31.03.2021.

Data publicării: 16.04.2021


Documente aferente serviciilor de salubritate în comuna Poiana Lacului

Contractul de servicii nr. 9344/28.10.2020 privind serviciile de colectare și transport a deșeurilor de pe teritoriul comunei Poiana Lacului.

Data publicării: 16.04.2021


Documente aferente cumpărării unui teren în vederea amplasării unui sistem de ridicare presiune pentru a asigura condiții optime de furnizare apă potabilă în comuna Poiana Lacului, sat Gălețeanu

Hotărârea nr. 7 privind aprobarea cumpărării unui teren în suprafață de 150 mp situat în comuna Poiana Lacului, sat Gălețeanu, nr. 76, județul Argeș, având nr. Cadastral 83123 în vederea amplasării unui sistem de ridicare presiune (branșament electric, echipamente, container platformă, zonă de protecție sanitară) pentru a asigura condiții optime de furnizare a apei în comuna Poiana Lacului, sat Gălețeanu.

Contract de vânzare autentificat sub nr. 634/12.04.2021 a unui teren în vederea amplasării unui sistem de ridicare presiune pentru a asigura condiții optime de furnizare apă potabilă în comuna Poiana Lacului, sat Gălețeanu.

Contract de servicii nr. 102/08.03.2021 de evaluare imobiliară.

Data publicării: 16.04.2021


Documente aferente serviciilor de deszăpezire pe drumurile comunale în comuna Poiana Lacului, județul Argeș pentru sezonul rece 2020-2021

Contractul de servicii nr. 10195/23.11.2020 privind serviciile de deszăpezire pe drumurile comunale în comuna Poiana Lacului, județul Argeș pentru sezonul rece 2020-2021.

Data publicării: 16.04.2021


Documente aferente proiectului "Modernizare ulițe și drumuri comunale în lungime totală de 9,492 km în comuna Poiana Lacului. județul Argeș"

Contractul de execuție lucrări nr. 306/12.01.2018 privind investiția "Modernizare ulițe și drumuri comunale în lungime totală de 9,492 km în comuna Poiana Lacului. județul Argeș".

Act adițional nr. 1/22.05.2018 la contractul de lucrări nr. 306/12.01.2018privind investiția "Modernizare ulițe și drumuri comunale în lungime totală de 9,492 km în comuna Poiana Lacului. județul Argeș".

Data publicării: 16.04.2021


Documente privind concesiunea terenului de 20.000 mp situat în extravilanul comunei Poiana Lacului - Dealul Negrii

Contractul de concesiune nr. 10/08.10.2007 încheiat între Consiliul Local Poiana Lacului și SC SPUMOTIM SA.

Hotărârea nr. 3/2012 privind însușirea tranzacției dintre SC SPUMOTIM SA și SC JOHNSON CONTROLS ROMÂNIA pentru clădirile și echipamentele situate în Comuna Poiana Lacului, județul Argeș.

Act adițional nr. 1 din 20.01.2012 la contractul de concesiune nr. 10/2007.

Hotărârea nr. 15/2016 privind aprobarea transferului dreptului de concesiune asupra terenului de 20.000 mp de la SC JOHNSON CONTROLS ROMÂNIA către SC ADIENT AUTOMOTIVE ROMÂNIA SRL.

Act adițional nr. 2 din 31.03.2016 la contractul de concesiune nr. 10/2007.

Data publicării: 16.04.2021


Notă conceptuală nr. 3676/2021 - privind obiectivul de investiții "Înființare rețea apă pentru montarea hidranților exteriori în satul Poiana Lacului, Județul Argeș".

Data publicării: 05.04.2021


Contract de finanțare nr. 490/12.02.2021 - privind obiectivvul de investiții "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Argeș, în perioada 2014-2020".

Data publicării: 05.04.2021


Contract nr. 9344/28.10.2020 - privind concesiunea serviciilor de colectare a deșeurilor municipale, transportul, operarea și întreținerea stației de transfer și a punctului verde de colectare din județul Argeș.

Data publicării: 05.04.2021