Wednesday, 08 December 2021

Pe teritoriul comunei nu s-au descoperit mărturii materiale ale civilizaţiei din epoca veche sau nu s-au păstrat. Totuşi, descoperirile arheologice din împrejurimile castrului Roman de la Săpata de Jos (tezaur de monede imperiale din vremea împaraţilor Traian, Valentin I şi Valens), localitate aflată la numai câţiva km distanţă, atestă existenţa unei populaţii şi a unor aşezări în această zonă. Întrucât în timpul lui Septimius Sever (193-211) s-a ridicat o linie puternică de fortificaţii – limes transalutanus – care pornea de la Dunăre, în apropiere de Turnu Magurele, trecea pe la Roşiorii de Vede, Urluieni, Fâlfani, Săpata, Albota, Piteşti, Jidava, Rucăr, aprecia că Poiana Lacului, Păduroiu şi Sămara se aflau în zona provinciei Romane, dar la graniţa acesteia , menţinându-se permanente legături cu dacii liberi aflaţi în apropiere.
Cel mai vechi sat atestat documentar este Sămara, la 9 martie 1621, când, printr-un hrisov domnesc, domnitorul Radu Mihnea întăreşte vânzarea unei jumătăţi de funie din moşia Doroteasa de către un anume Oprea Mircea din Sămara lui Ioan din Piteşti.

Poiana Lacului apare cu această denumire mult mai târziu în documente, deoarece multă vreme a fost proprietate închinată Mânăstirii Trivale, sub denumirile - Dealul Viilor, Helesteu, Găleţeanu.
Din anul 1969, Poiana Lacului apare ca unitate administrativă (COMUNĂ) , iar din 1970 începe să fie cunoscută sub acest nume şi ca moşie.
Din anul 1950, Poiana Lacului a făcut parte din raionul Vedea, conform noii împărţiri administrativ-teritoriale, apoi în 1968, când s-au desfiinţat raioanele, a rămas unitate direct subordonată judeţului Argeş.