Wednesday, 08 December 2021
DISPOZIȚIILE AUTORITĂȚII EXECUTIVE

 

ANUL 2021


DISPOZIŢIA nr. 122/26.11.2021 - privind convocarea Consiliului Local Poiana Lacului în şedinţă ordinară, 06.12.2021, ora 17:00.


DISPOZIŢIA nr. 112/08.11.2021 - privind convocarea Consiliului Local Poiana Lacului în şedinţă de îndată, 10.11.2021, ora 17:00.


DISPOZIŢIA nr. 106/21.10.2021 - privind convocarea Consiliului Local Poiana Lacului în şedinţă ordinară, 27.10.2021, ora 17:00.


DISPOZIŢIA nr. 101/22.09.2021 - privind convocarea Consiliului Local Poiana Lacului în şedinţă ordinară, 29.09.2021, ora 17:00.


DISPOZIŢIA nr. 84/19.08.2021 - privind convocarea Consiliului Local Poiana Lacului în şedinţă ordinară, 26.08.2021, ora 17:00.


DISPOZIŢIA nr. 74/15.07.2021 - privind convocarea Consiliului Local Poiana Lacului în şedinţă ordinară, 22.07.2021, ora 17:00.


DISPOZIŢIA nr. 62/16.06.2021 - privind convocarea Consiliului Local Poiana Lacului în şedinţă ordinară, 23.06.2021, ora 17:00.


DISPOZIŢIA nr.47/07.05.2021 - privind convocarea Consiliului Local Poiana Lacului în şedinţă extraordinară, 11.05.2021, ora 17:00.


DISPOZIŢIA nr.41/21.04.2021 - privind convocarea Consiliului Local Poiana Lacului în şedinţă extraordinară, 26.04.2021, ora 18:00.


DISPOZIŢIA nr.39/13.04.2021 - privind convocarea Consiliului Local Poiana Lacului în şedinţă ordinară, 19.04.2021, ora 16:00.


DISPOZIŢIA nr.30/23.03.2021 - privind convocarea Consiliului Local Poiana Lacului în şedinţă ordinară, în data de 29.03.2021, ora 16:00.


DISPOZIŢIA nr.17/19.02.2021 - privind convocarea Consiliului Local Poiana Lacului în şedinţă ordinară, în data de 25.02.2021, ora 16:00.


DISPOZIŢIA nr.2/11.01.2021 - privind convocarea Consiliului Local Poiana Lacului în şedinţă extraordinară, în data de 15.01.2021, ora 12:00.


 

ANUL 2020


DISPOZIŢIA nr.173/22.12.2020 - privind convocarea Consiliului Local Poiana Lacului în şedinţă ordinară, în data de 28.12.2020, ora 10:00.


DISPOZIŢIA nr.169/11.12.2020 - privind convocarea Consiliului Local Poiana Lacului în şedinţă extraordinară, în data de 16.12.2020, ora 17:00.


DISPOZIŢIA nr.154/17.11.2020 - privind convocarea Consiliului Local Poiana Lacului în şedinţă ordinară, în data de 23.11.2020, ora 17:00.


DISPOZIŢIA nr.135/11.09.2020 - privind convocarea Consiliului Local Poiana Lacului în şedinţă extraordinară, în data de 15.09.2020, ora 17:00.


DISPOZIŢIA nr.132/03.09.2020 - privind convocarea Consiliului Local Poiana Lacului în şedinţă extraordinară, în data de 09.09.2020, ora 17:00.


DISPOZIŢIA nr.131/27.08.2020 - privind convocarea Consiliului Local Poiana Lacului în şedinţă extraordinară, luni, 31.08.2020, ora 17:00.


DISPOZIŢIA nr.122/18.08.2020 - privind aprobarea virării de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol/subcapitol bugetar, bugetul local de venituri și cheltuieli al comunei Poiana Lacului.


DISPOZIŢIA nr.121/13.08.2020 - privind desemnarea domnului Pătru Mihail, responsabil cu protecția datelor cu caracter personal.


DISPOZIŢIA nr.120/13.08.2020 - privind desemnarea reprezentantului Primăriei UATC Poiana Lacului în Comisia de constatare și evaluare a pagubelor la culturile agricole afectate de secetă pedologică.


DISPOZIŢIA nr.118/11.08.2020 - privind modificarea Comisiei comunale Poiana Lacului pentru realizarea lucrărilor de pregătire, organizare și efectuare a recensământului general agricol din România runda 2020.


DISPOZIŢIA nr.110/29.07.2020 - privind convocarea Consiliului Local Poiana Lacului în şedinţă extraordinară, luni, 03.08.2020, ora 17:00.


DISPOZIŢIA nr.109/22.07.2020 - privind convocarea Consiliului Local Poiana Lacului în şedinţă ordinară on-line, marți, 28.07.2020, ora 17:00.


DISPOZIŢIA nr.102/10.07.2020 - privind convocarea Consiliului Local Poiana Lacului în şedinţă extraordinară, marți, 14.07.2020, ora 17:00.


DISPOZIŢIA nr.95/18.06.2020 - privind convocarea Consiliului Local Poiana Lacului în şedinţă ordinară, miercuri, 24.06.2020, ora 17:00.


DISPOZIŢIA nr.84/25.05.2020 - privind desemnarea persoanei responsabile cu implementarea Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică.


DISPOZIŢIA nr.81/05.05.2020 - privind convocarea Consiliului Local Poiana Lacului în şedinţă ordinară, din data de 12.05.2020, ora 11:00.


DISPOZIŢIA nr.79/22.04.2020 - privind convocarea Consiliului Local Poiana Lacului în şedinţă ordinară, din data de 30.04.2020, ora 11:30.


DISPOZIŢIA nr.76/14.04.2020 - privind delegarea parţială a atribuţiilor corespunzătoare funcţiei publice vacantă de conducere de secretar general al unităţii administrativ-teritoriale Comuna Poiana Lacului, judeţul Argeş doamnei Ionescu Isabella - Consilier Juridic din cadrul UATC Poiana Lacului.


DISPOZIŢIA nr.69/30.03.2020 - privind numirea domnului Badea Adrian în funcţia de consilier, grad profesional asistent, funcţie contractuală în cadrul biroului Registru Agricol şi Fond Funciar.


DISPOZIŢIA nr.68/12.03.2020 - privind unele măsuri pentru evitarea răspândirii infecţiilor cu coronavirus (Covid-19) în UAT Poiana Lacului.

Adresa nr.10680/23.03.2020 - privind unele măsuri pentru evitarea răspândirii infecţiilor cu coronavirus (Covid-19).


DISPOZIŢIA nr.66/24.03.2020 - privind constituirea comisiei comunale POIANA LACULUI pentru realiyarea lucrărilor de pregătire, organizare şi efectuare a recensământului general agricol din România runda 2020.

Anexa la dispoziţia nr.66/24.03.2020 - privind constituirea comisiei comunale POIANA LACULUI pentru realiyarea lucrărilor de pregătire, organizare şi efectuare a recensământului general agricol din România runda 2020.


DISPOZIŢIA nr.67/24.03.2020 - privind rectificarea actului de căsătorie nr. 25 din 10.07.1975.


DISPOZIŢIA nr.65/12.03.2020 - privind unele măsuri pentru evitarea răspândirii infecţiilor cu coronavirus (Covid-19) în UAT Poiana Lacului.


DISPOZIŢIA nr.64/12.03.2020 - privind limitarea timpului de lucru cu publicul în sediul Primăriei Poiana Lacului.


DISPOZIŢIA nr.63/11.03.2020 - privind convocarea Consiliului Local Poiana Lacului în şedinţă ordinară, din data de 19.03.2020, ora 17:00.


DISPOZIŢIA nr.62/10.03.2020 - privind organizarea examenului pentru promovare grad profesional asistent in cadrul biroului Registru Agricol si Fond Funciar.


DISPOZIŢIA nr.60/11.03.2020 - privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în cadrul procedurii simplificate-online, având ca obiect: "Extinderea sistemului de distribuţie gaze naturale, sat Poiana Lacului, comuna Poiana Lacului, Judeţul Argeş".


DISPOZIŢIA nr.59/26.02.2020 - privind convocarea Consiliului Local Poiana Lacului în şedinţă extraordinară-de îndată, din data de 26.02.2020, ora 16:30.


DISPOZIŢIA nr.58/21.02.2020 - privind numirea unui consilier din funcția publică de execuție, în funcția publică de execuție de consilier achiziții publice, grad profesional asistent, gradația 5, în cadrul compartimentului de achiziții publice și fonduri structurale.


DISPOZIŢIA nr.57/21.02.2020 - privind rectificarea actului de căsătorie nr. 10 din 02.05.1946.


DISPOZIŢIA nr.56/20.02.2020 - privind acordarea indemnizaţiei lunare persoanei cu handicap grav a numitei Sandu Nicoleta.


DISPOZIŢIA nr.55/31.01.2020 - privind încetarea contractului individual de muncă a doamnei Sandu Gherghina, asistent personal al persoanei cu handicap grav cu însoţitor Sandu Nicoleta.


DISPOZIŢIA nr.54/19.02.2020 - privind aprobarea planului de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă al comunei Poiana Lacului în anul 2020.


DISPOZIŢIA nr.53/19.02.2020 - privind angajarea în funcţia de asistent personal a doamnei Dragomir Daniela Nicoleta pentru minora Dragomir Miruna Gabriela persoană cu handicap grav.


DISPOZIŢIA nr.52/19.02.2020 - privind încetarea contractului individual de muncă a doamnei Rada Florentina, asistent personal al persoanei cu handicap Rada Dumitra.


DISPOZIŢIA nr.51/18.02.2020 - privind repartizarea unor atribuţii de organizare a Monitorului Oficial Local precum şi asigurarea publicării oricăror documente.


DISPOZIŢIA nr.10/31.01.2020 - privind convocarea consiliului local în data de 04.02.2020.


DISPOZIŢIA nr.9/30.01.2020 - privind nominalizarea agnţilor economici care vor distribui produse raţionalizate către populaţie.


DISPOZIŢIA nr.8/23.01.2020 - privind constituirea comisiei pentru probleme de apărare.


DISPOZIŢIA nr.7/28.01.2020 - privind încetare alocaţie de susţinere.


DISPOZIŢIA nr.6/28.01.2020 - privind acordare alocaţie naştere.


DISPOZIŢIA nr.5/28.01.2020 - privind acordare ajutor de încălzire.


DISPOZIŢIA nr.4/23.01.2020 - privind delegarea atribuţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului.


DISPOZIŢIA nr.3/21.01.2020 - privind convocarea Consiliului Local Poiana Lacului în ședință ordinară, din data de 28.01.2020.


DISPOZIŢIA nr.2/13.01.2020 - privind modificarea art. 1, alin (2) din Dispoziţia nr. 178-03-08-2019.


DISPOZIŢIA nr.1/13.01.2020 - privind delegarea atribuţiei de comnicare a sesizării pentru deschiderea procedurii succesorale camerei notarilor publici şi oficiului de cadastru şi publicitate imobiliară.


ANUL 2019


DISPOZIŢIA nr.234/20.12.2019 - privind încetarea raportului de serviciu a doamnei Teohăreanu Valeria.


DISPOZIŢIA nr.233/20.12.2019 - privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Poiana Lacului în trimestrul IV - an 2019.

RAPORT DE SPECIALITATE nr.11549/20.12.2019 - privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, buget local, pe anul 2019.


DISPOZIŢIA nr.232/19.12.2019 - privind angajarea în funcţia de asistent personal al domnului Neacşu Marian pentru numita Gheorghe Maria - persoană cu handicap grav.

REFERAT nr.11491/19.12.2019 - privind încadrarea domnului Neacşu Marian în funcţia de asistent personal pentru numita Gheorghe Maria.


DISPOZIŢIA nr.231/10.12.2019 - privind acordarea ajutorului de urgenţă.


DISPOZIŢIA nr.230/11.12.2019 - privind rectificarea actului de naştere nr. 53 din 09.09.1919.

REFERAT nr.517/31.10.2019 - privind rectificarea actului de naştere nr. 53 din 09.09.1919.


DISPOZIŢIA nr.229/11.12.2019 - privind infiinţare poprire pe salariu.


DISPOZIŢIA nr.228/11.12.2019 - privind infiinţare poprire pe salariu.


DISPOZIŢIA nr.227/11.12.2019 - privind infiinţare poprire pe salariu.


DISPOZIŢIA nr.226/11.12.2019 - privind infiinţare poprire pe salariu.


DISPOZIŢIA nr.225/11.12.2019 - privind infiinţare poprire pe salariu.


DISPOZIŢIA nr.224/11.12.2019 - privind stabilirea măsurilor ce se impun pentru remdierea deficienţelor constatate de către Camera de Conturi Argeş.

Anexa 1 la Dispoziţia nr. 224/11.12.2019


DISPOZIŢIA nr.222/10.12.2019 - privind convocarea Consiliului Local Poiana Lacului în ședință ordinară, din data de 16.12.2019, ora 17:00.


DISPOZIŢIA nr.218/04.12.2019 - privind convocarea Consiliului Local Poiana Lacului în ședință extraordinară, din data de 09.12.2019, ora 17:00.


DISPOZIŢIA nr.214/27.11.2019 - privind convocarea Consiliului Local Poiana Lacului în ședință ordinară, din data de 04.12.2019, ora 17:00.


DISPOZIŢIA nr.208/01.11.2019 - privind convocarea Consiliului Local Poiana Lacului în ședință ordinară, din data de 07.11.2019, ora 17:00.


DISPOZIŢIA nr.203/24.10.2019 - privind desemnarea Consilierului etic în cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Poiana Lacului, județul Argeș.


DISPOZIŢIA nr.198/10.10.2019 - privind delimitarea, numerotarea și stabilirea sediilor secțiilor de votare în comuna Poiana Lacului, județul Argeș, pentru desfășurarea alegerilor pentru Președintele României.


DISPOZIŢIA nr.195/02.10.2019 - privind constituirea comisiei de concurs/contestaţii pentru concursul organizat de primăria Comunei Poiana Lacului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de conducere de secretar general al Comunei Poiana Lacului, judeţul Argeş.


DISPOZIŢIA nr.190/25.09.2019 - privind stabilirea locurilor speciale pentru afișaj electoral în comuna Poiana Lacului, județul Argeș, privind alegerea Președintelui României.