Monumente istorice

Cinci obiective din comuna Poiana Lacului sunt incluse în lista monumentelor istorice din județul Argeș ca monumente de interes local. Unul este un sit arheologic, necropola tumulară de incinerație din perioada Halstatt aparținând culturii Ferigile-Bârsești de lângă satul Cepari. Celelalte patru sunt clasificate ca monumente de arhitectură: biserica cu hramurile „Sfântul Nicolae”, „Cuvioasa Paraschiva” și „Sfântul Teodor Tiron” (1789) din Cepari; casa Minel Cristescu (mijlocul secolului al XIX-lea) din Dinculești; biserica cu hramurile „Sfântul Nicolae”, „Cuvioasa Paraschiva” și „Sfinții Arhangheli” (1737) din Păduroiu din Deal; și casa Neacșu (începutul secolului al XX-lea) din Samara.

Informatii de contact

• Com Poiana Lacului, str. Principală nr. 157

Judetul Arges, Romania

• Tel: 0248/293046, Fax: 0248/293969
• Cod postal:117555

• Email-uri :

  • primarie@poianalacului.ro ( se va utiliza de la 01.01.2023);
  • primaria.placului@yahoo.com ( se va utiliza pana la data de 01.01.2023);

 

© Comuna Poiana Lacului - 2024
Sari la conținut