Ultimele noutăți

Bine ați venit pe site-ul comunei Poiana Lacului, județul Argeș.

Aici veți găsi toate informațiile de care aveți nevoie.

Ședința Consiliului Local din data de 15.09.2022 poate fi vizionată pe pagina: live.poianalacului.ro


ANUNȚ PRIVIND COMBATEREA BURUIENII AMBROZIA!

              În conformitate cu prevederile Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, proprietarii sau deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole au obligația să desfășoare lucrări de prevenire, combatere și distrugere a buruienii Ambrozia, pentru evitarea instalării și răspândirii vegetației adventive invazive și eliminarea ei în cazul prezenței pe terenurile intravilane sau extravilane (Art. 1).

            În scopul distrugerii buruienii ambrozia și al prevenirii răspândirii acesteia, proprietarii sau deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole vor desfășura periodic, în perioada cuprinsă între răsărirea acestei plante și apariția primelor inflorescențe, respectiv cel târziu până la data de 30 iunie a fiecărui an, lucrări de întreținere a terenurilor prin cosire, smulgere, erbicidare sau alte lucrări și metode specifice. Aceste măsuri se mențin până la sfârșitul perioadei de vegetație a buruienii ambrozia.

              Ambrozia este cunoscută popular „iarba pârloagelor”  fiind o buruiană periculoasă pentru sănătatea omului, polenul acesteia provocând alergii, rinite, asm și stări febrile puternice în perioada înfloririi.

             Metodele recomandate pentru prevenirea, combaterea și distrugerea buruienii ambrozia sunt: cosirea repetată, manual sau mecanic, în funcție de locul și suprafața infestată, distrugerea cu unelteagricole, smulgerea, în cazul unor suprafețe izolate, efectuarea unor arături adânci și discuiri pe terenurile agricole, erbicidarea, după caz.

             Constituie contravenție nerespectarea prevederilor din avertisment de către proprietarii deținătorii de terenuri, beneficiarii lucrărilor de construcții, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei(RON) la 5.000 lei(RON) pentru persoanele fizice și cu amendă de la 10.000 lei(RON) la 20.000 lei(RON) pentru persoanele juridice (Art. 3, alin. 2).